Media Sosial

fb  twitter
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

Tuan/ Puan,

NOTIS PERINGATAN PENGGANTIAN DEPOSIT PINDAHAN DANA ELEKTRONIK TERBATAL (EFT) / DEPOSIT PELARASAN CEK TERBATAL BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2018 SEHINGGA 31 MEI 2024

Berikut adalah senarai PTJ yang belum menghantar permohonan penggantian EFT/ EFT/Cek Terbatal :  

Lampiran A : Baki Deposit Cek & Eft Terbatal Yang Belum Diganti Mengikut PTJ bagi Tahun 2018

Lampiran B : Baki Deposit Cek & Eft Terbatal Yang Belum Diganti Mengikut PTJ bagi Tempoh 1 Januari 2019 Sehingga 31 Mei 2024

** SURAT PERINGATAN EFT 2018 HINGGA 31 MEI 2024

Mohon kerjasama pihak tuan/puan untuk menyegerakan tindakan penggantian berdasarkan garis panduan dan tatacara berikut bagi memastikan pembayaran dapat dilakukan kepada penerima.

Bil Perihal
2.1 Senarai semak di Lampiran G: Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pindahan Dana Elektronik Ditolak dan Cek Terbatal Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 5 Tahun 2023.
2.2 MPK-AP 15 Proses Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Bagi Pembatalan Dan Penggantian EFT, dan
2.3 MPK-AP 17 Proses Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Bagi Pembatan Dan Penggantian Cek Terbatal

Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:

  • Puan Esther Anselmus - 088 324814 (Deposit tahun 2018)
  • Puan Roshahizan binti Mohd Rejab - 088 324814 (Deposit tahun 2019 & semasa)

Sila abaikan notis ini jika tindakan penggantian/pelarasan EFT/Cek Terbatal telah diambil.

Unit Akaun,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sabah