Media Sosial

fb  twitter
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

Tuan/ Puan,

NOTIS PERINGATAN PENGGANTIAN DEPOSIT PINDAHAN DANA ELEKTRONIK TERBATAL (EFT) / DEPOSIT PELARASAN CEK TERBATAL BAGI TAHUN 2017 DAN SEMASA BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2018 SEHINGGA 31 OGOS 2023

Berikut adalah senarai PTJ yang belum menghantar permohonan penggantian EFT/ EFT/Cek Terbatal :  

Lampiran A : Baki Deposit Cek & Eft Terbatal Yang Belum Diganti Mengikut PTJ bagi Tahun 2017 Dan Ke Bawah 

Lampiran B : Baki Deposit Cek & Eft Terbatal Yang Belum Diganti Mengikut PTJ bagi Tempoh 1 Januari 2018 Sehingga Sehingga 31 Ogos 2023

** SURAT PERINGATAN EFT BATAL TAHUN 2017 DAN SEBELUM
** SURAT PERINGATAN EFT 2018 HINGGA 31 OGOS 2023

Mohon kerjasama pihak tuan/puan untuk menyegerakan tindakan penggantian berdasarkan garis panduan dan tatacara berikut bagi memastikan pembayaran dapat dilakukan kepada penerima.

Bil Perihal
2.1 Senarai semak di Lampiran F: Garis Panduan Tatacara Pengurusan Pindahan Dana Elektronik Ditolak dan Cek Terbatal Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 7 Tahun 2018. 
2.2 MPK-AP 15 Proses Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Bagi Pembatalan Dan Penggantian EFT, dan
2.3 MPK-AP 17 Proses Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan Kerajaan Bagi Pembatan Dan Penggantian Cek Terbatal

Sekiranya memerlukan penjelasan lanjut, sila berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:

  • Puan Esther Anselmus - 088 324814 (Deposit tahun 2017 & sebelum)
  • Puan Harty Sulastri Binti Hamdin  - 088 324814 (Deposit tahun 2018 & semasa)

Sila abaikan notis ini jika tindakan penggantian/pelarasan EFT/Cek Terbatal telah diambil.

Unit Akaun,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sabah